AGROINŠTITÚT NITRA

Hotelová časť Agroinštitútu s kapacitou 157 lôžok poskytuje ubytovanie v apartmánoch, v jedno a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.

Agroinštitút Nitra patrí medzi významné inštitúcie s viac ako 40 ročnou tradíciou v oblasti celoživotného vzdelávania a riešenia vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Spolupodieľa sa na tvorbe stratégií a koncepcií celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva v rezorte pôdohospodárstva SR.

V nadväznosti na priority rezortu pôdohospodárstva a potreby praxe:

vytvára a realizuje efektívny systém celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva,
realizuje cieľavedomé a systémové aktivity spadajúce pod pôdohospodárske poradenské služby SR.
V rámci komplexných služieb poskytuje knižnično - informačné služby, prenájom rokovacích priestorov, ubytovanie a stravovacie služby...

K službám zákazníka slúži:

internetové wifi pripojenie
kaderníctvo
kozmetika
sauna
masáže
spinning
biliard

Recepcia
tel.: 037/79 10 111
fax: 037/ 653 33 61
e-mail: recepcia@agroinstitut.sk
web: www.agroinstitut.sk

Ubytovaným hosťom poskytujeme raňajky vo forme švédskych stolov.

Zväčšiť mapu

dvojl 1
apart 1
jednol lux 2
jednol lux 1
dvojl 2
apart 2
apart lux 1
apart lux 2
 

Portál www.extra-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu zverejnených informácií. Nenesieme zodpovednost za škody spôsobené použitím týchto informácií.