NÁDVORIE EURÓPY KOMÁRNO

Jedinečné stavebné dielo architektov z Ateliéru Európa v Komárne. Na námestí s rozlohu 6500 m2 sú stavby v štylizovanej forme a prezentujú historickú architektúru, charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy.

Spojením historického jadra mesta Komárno ležiaceho na juhu Slovenska pri Dunaji s Nádvorím Európy sú historické vstupné brány: Brána sv. Štefana, Brána Bélu IV. a Brána Mária Terézie. Zo strany vnútorného parku Zichyho paláca je Brána Mateja I., najznámejšieho kráľa našich dejín, ktorý bol s mestom úzko citovo spojený. Brána je jednou z dominantných stavieb nádvoria. Tvarom a farbami pripomína budovy postavené za vlády Mateja I. V strede námestia sa nachádza funkčná kópia pôvodnej studne, ktorá stála do roku 1878 na Hlavnom námestí, pred komárňanskou radnicou.

imagesCA39KY0F
imagesCA7SMIBV
images
111
imagesCAVO1W4S
imagesCAZM8HE3
22222
 

Portál www.extra-ubytovanie.sk si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu zverejnených informácií. Nenesieme zodpovednost za škody spôsobené použitím týchto informácií.