Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu sa zaväzuje ,že bude vyvíjať čo najväčšiu snahu a úsilie na ochranu osobných údajov pred ich zneužitím.